Boligselskaber

I tæt samarbejde med jer varetager vi alt fra forundersøgelse til endelige afrapportering af færdigt projekt.

Dialog og åben kommunikation med projektleder og beboere er en hjørnesten i vores måde at arbejde på. Vi tror på involvering og orientering. Derfor er demokratiske beboerprocesser og plads til spørgsmål en fast del af vores projektledelse.

Vi har gennemført projekter for bla. 3B Boligforening, FSB og KAB.

Professionel rådgivning

forundersøgelse

Vi udfører forundersøgelse ved renovering og synliggør økonomien for et kommende renoveringsprojekt.

Materialet bliver samlet i et beslutningsoplæg, der kan uddeles til beboerne i ejendommen og, som kan forberede eventuelle spørgsmål til afdelingens generalforsamling.

Vi kan varetage demokratiske beboerprocesser og sørge for, at alle parter er informerede om det forstående projekts økonomi og tidsplan samt resultat.

Står jeres afdeling overfor et eller flere renoveringsprojekter, og har I brug for en professionel vurdering af omfanget?

Vi kommer gerne ud og deltager i et uforpligtende møde på jeres ejendom for at belyse både byggeteknisk og økonomisk omfang for renoveringen.

Novaform Arkitekterne varetager alle faserne i forbindelse med renovering af ejendomme:

 • deltagelse i møder med afdelingsbestyrelsen.
 • deltagelse til afdelingens generalforsamling.
 • præsentation af beslutningsoplægget for bestyrelse og beboere.

Vi varetager og svarer også på beboernes byggetekniske spørgsmål samt spørgsmål vedr. forløbet til udførelsen af renoveringsprojektet.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Boligselskaber

Boligselskaber

Demokratiske beboerprocesser

Mange spørgsmål melder sig, når et kommende renoveringsprojekt skal præsenteres for beboere i enten et boligselskab eller i en andels-/ejerforening.

For os er det vigtigt, at beboerne bliver orienteret og guidet igennem et kommende renoveringsprojekt fra start til slut. Vores tilgang er klar kommunikation og dialog, så alle beboere føler sig godt med i processen.

Har jeres bestyrelse brug for rådgivning til et procesforløb til et kommende renoveringsprojekt?

Vi faciliterer et tæt samarbejde med bestyrelsen for afdelingen/foreningen og projektlederen fra boligselskabet, hvor vi bruger al vores rådgivnings- og procesforståelse til at sikre en god og demokratisk beboerproces under hele forløbet.

Derfor deltager vi også gerne i beboermøder og svarer på spørgsmål til det kommende projekt.

Under byggesagen deltager vi i byggemøder, udfører tilsyn og sørger for at orientere beboerne løbende via nyhedsbreve.

Vi er synlige på byggepladsen og besøger gerne de beboere, der har spørgsmål. Vi kommer også hvor, der er opstået et problem, der skal løses.

Derudover sørger vi for, at håndværkerne overholder de aftaler der bliver indgået og, at de rydder op efter endt arbejde.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Vedligeholdelsesplan og tilstandsvurdering

Novaform Arkitekterne har en stor byggeteknisk viden og udfører ofte vedligeholdelsesplaner med et 10-årigt budget og tilstandsvurderinger på forskellige typer ejendomme.

Vedligeholdelsplanen er et brugbart styreredskab for afdelingsbestyrelsen og driftpersonalet til at sikre de kommende renoveringsprojekter på ejendommen. Den indeholder en byggeteknisk gennemgang af ejendommen fra kælder til tag, hvor tagkonstruktionen, facader, vinduer/døre, fælles arealer samt tekniske installationer bliver gennemgået.

Ønsker I en vurdering af enkelte bygningsdele, udfører vi en tilstandsvurdering, hvor tilstandbeskrivelse, anbefaling til udbedring og økonomien bliver synliggjort.

En vedligeholdelsesplan indeholder:

 • ejendomsbeskrivelse herunder undersøgelse af bevaringsværdi, fredning og lokalplaner for området.
 • bygningsdelbeskrivelse og tilstand.
 • vurdering og anbefalinger herunder levetid.
 • økonomi og tidshorisont for renovering.

Vi anbefaler, at vedligeholdelsesplanen opdateres hvert 3. år. Således kan eventuelle ændrede og nye ønsker til ejendommen føres ind i planen, ligesom vi vurderer, om de planlagte arbejder eventuelt skal udføres tidligere eller senere end oprindeligt fastsat.

Vi gennemgår ejendommen sammen med driftspersonalet og hører om de problematikker. der eventuelt er på de forskellige bygningsdele. Det hele bliver medtaget i en samlet vurdering for den fremadrettede vedligeholdelse.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Boligselskaber

Boligselskaber

Udskiftning af vinduer

Vinduer mere end 10 år gamle koster på varmeregningen.

En grundig gennemgang af vinduerne i ejendommen kan derfor være en økonomisk god idé for at afsløre fejl og mangler.

Beslutningen om renovering eller udskiftning af vinduer hjælper vi jer med ved en gennemgang af de nuværende forhold.

En renovering eller udskiftning af vinduer giver en række fordele for beboerne:

 • I undgår træk fra utætte vinduer.
 • I undgår kuldestråling og kuldenedfald fra kolde vinduesoverflader.
 • I undgår kondens på vinduerne, der giver råd og skimmelsvamp.
 • I får en betydelig varmebesparelse.

Ved udskiftning af vinduerne foretager vi en energiberegning, der afdækker evt. besparelse og tilskud ved at skifte til lavenergivinduer.

Vi hjælper med at afdække funktioner, brugermønstre og opdeling af vinduespartierne, så de nye vinduer opfylder de krav beboerne har, og samtidig passer til ejendommens arkitektur.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Facaderenovering

Novaform varetager alle faser af facaderenoveringer for boligselskaber.

Med vores store byggetekniske kendskab hjælper vi bygherre med at træffe de rette valg ved en facaderenovering.

Det betyder, at vi afdækker, hvilke tiltag der kan tilføre ejendommen og boligerne størst mulig værdi i form af energitiltag, komfort til boligen og ikke mindst et sammenhængende arkitektonisk udseende.

Facaderenovering behøver hverken at være dyr eller besværlig. En facaderenovering sikrer både holdbarheden og værdien af jeres ejendom.

Novaform Arkitekterne udfører forundersøgelser, der definere omfanget og synliggør økonomien for en kommende facaderenovering.

Ved en grundig gennemgang af facaderne vil vi også hjælper jer tage stilling til, om der er andre renoveringsarbejder, der vil være fordelagtigt for bygherre at medtage og derved spare tid og økonomi ved et samlet renoveringsprojekt.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Boligselskaber

Boligselskaber

Renovering eller etablering af altaner

Overvejer I renovering eller etablering af altaner på jeres ejendom?

Sådan udbedrer og forskønner vi jeres altaner:

 • gennemgår eventuelle skader og utilsvarende konstruktioner
 • optimerer overflader som f.eks. beton.
 • genopbygger nedbrudte konstruktioner og værn som f.eks. gelænder.
 • fornyer malingen, hvis der er behov for det.
 • vurderer, om altanerne skal have en ny facade, der matcher f.eks. nye vinduer.

Samtidig vurderer vi muligheden for at udskifte til en større altan eller en fransk altan.


Sådan hjælper vi jer med etablering af nye altaner:

 • gennemfører en forundersøgelse.
 • specificering af krav fra myndigheder, lokalplaner og kommunen.
 • inddragelse af beboernes ønsker.
 • fastgørelse, udseende og materialer.
 • følgearbejder: gulve, lysninger, udskiftning af vinduer og døre.

Vi afklarer, hvor altanerne må opføres – mod gaden eller kun i gården og, om I kan få franske altaner i stueetagen?

Vi kan tage os af den komplette styring af processen, uanset om I skal have renoveret altaner eller etableret helt nye.

Det inkluderer møder med bestyrelsen og beboerne, ligesom vi afholder workshops og synliggør mulighederne i projektet. Vi udarbejder forprojekt, myndighedsprojekt og projektering.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

energirenovering

Energirenovering af lejligheder skaber livskvalitet for beboere.

Baseret på forundersøgelser af beboelsesejendomme, skitserer vi den indsats, der skal til for at energioptimere boligerne.

Vi sikrer, at ejendommens beboere og ejere føres sikkert gennem forløbet og frem til det færdige resultat.

Varmen forsvinder ud af bygningen
I mange almene boliger fra før 1970’erne, fyrer beboerne stadig for fuglene, fordi:

 • vinduerne er utætte.
 • isoleringen er mangelfuld.
 • taget er utæt.

Ofte møder vi beboere, der er bekymrede for, at renoveringen vil hæve huslejen uden, at varmeregningen falder tilsvarende. De stemmer derfor ofte ’nej’ af frygt for at ende med en højere boligafgift end før energirenovering.

Læs mere om vores energirenovering af lejligheder under andelsboliger.

Klar udmelding om besparelser og tilskud er vigtigt
Derfor udfører vi forundersøgelser med tilhørende energiberegninger for renoveringen, hvor besparelsen og tilskuddet for projektet fremgår.

Vi arbejder for en betryggende proces og klarhed i kommunikation.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Boligselskaber