Andels- og Ejerforeninger

I tæt samarbejde med jeres forening hjælper vi med alt fra forundersøgelse til endelige afrapportering af færdigt projekt.

Både tid og penge bliver investeret, når I ønsker at forbedre jeres ejendom, og derfor er involvering, orientering og åben dialog mellem os af afgørende betydning for, hvordan vi ser et godt samarbejde.

Vi har over 15 års erfaring med bl.a. energirenovering, opsætning af nye altaner og etablering af tagterrasse, udskiftning af vinduer, tag og facaderenovering.

Byggeteknisk rådgivning

udskiftning af tag

Står jeres forening overfor udskiftning af tag eller en tagrenovering?

Novaform arkitekterne varetager alle faser af en tagrenovering for andels- og ejerforeninger:

1. Gennemgang af tag, behovsanalyse og møde med bestyrelse.

2. Udarbejdelse af projektforslag til generalforsamling inkl. økonomi og tidsplan.

3. Myndighedsbehandling og indhentning af godkendelser.

4. Projektering inkl. beskrivelser og tegninger til hovedentreprise og udbud til håndværkere.

5. Styring af byggesagen inkl. byggemøder, tilsyn og endelige overdragelse.

Byggeteknisk kendskab

Vores ekspertise dækker både bygningskonstruktører og arkitekter.Vi hjælper jeres forening med at træffe de rette valg vedr. jeres tag og diskutere, hvilke andre muligheder der er for energioptimering, undertagsløsninger, indretning af tagboliger, nye og større kviste og ovenlysløsninger.

Spar stilladsomkostninger

Når stilladset alligevel skal op, kan I med fordel udføre andre renoveringsopgaver på samme tid, f.eks.: 

 • gennemgang af facaden, udskiftning af vinduer eller altaner mm.

I vil spare stilladsomkostninger og opleve færre gener for beboerne, når I udnytter renoveringsperioden optimalt.

Lad os hjælpe jer med hvordan.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Andels- og ejerforeninger

Andels- og ejerforeninger

Tagterrasse

I 2013 besluttede de 10 andelshavere i A/B Puggaardsgade 15 at investere i en fælles tagterrasse.

Skønne 125 m2 fik de og pga. sin opdeling med plantekasser kan flere beboere gøre brug af den på samme tid.

Står jeres forening overfor:

 • en tagudskiftning?
 • mangler I et fællesrum, da gården er lille, eller I ingen har?
 • kunne en ny tagterrasse give jer udsigt over byen, havnen eller grønne områder?
 • kunne det tilføre et nyt samlingspunkt og bidrage til foreningens fællesskab?

Så kontakt os for et uforpligtende møde og besigtigelse af jeres ejendoms muligheder for at få et nyt, skønt fællesrum.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Bestlutningsoplæg til generalforsamling


Står jeres andels- eller ejerforening overfor udskiftning af vinduer og døre, renovering af facader eller tagudskiftning, kan vi rådgive jer i forløbet fra forundersøgelser til aflevering af projektet.

I får et beslutningsoplæg til generalforsamling i hånden, der svarer på beboernes spørgsmål – ligesom vi også selv gerne deltager, hvis I har behov.

Med os som rådgivere får I:

 • Forundersøgelser og byggeteknisk gennemgang
 • Behovsanalyse
 • Tæt samarbejde med bestyrelsen
 • Beboermøder
 • Afholdelse af beboerworkshop
 • Fremlæggelse af projektforslag ved generalforsamling
 • Synliggørelse af økonomien ved forestående projekter
 • Beboerinformation

Vi samarbejder med bestyrelser og inddrager beboerne i jeres forestående renoveringsprojekter.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Andels- og ejerforeninger

Andels- og ejerforeninger

Udskiftning af vinduer

Hvis dine vinduer er mere end 10 år gamle, kan de have gavn af et tjek.

Udskiftning af vinduer, som enten utætte vinduespartier eller enkelte ruder, kan virke som en stor post på budgettet, men til gengæld sparer du på dit varmeforbrug.

Tegn på, at dine vinduer er utætte:

 • det trækker
 • stearinlys i vindueskarmen blafrer meget
 • der er dug (kondensvand) på indersiden langs vinduesrammerne

Tip! Sæt et stykke A4 papir i klemme, når du lukker vinduet. Hvis du let kan trække det ud, er tætningen ikke i orden.

Trænger jeres ejendom til nye udvendige døre og vinduer?

Book et uforpligtende møde med vores arkitekter og få en vurdering af eksisterende vinduer i ejendommen.

Vi har 15 års erfaring med byggetekniske sager og beboerprocesser.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Facaderenovering

Novaform varetager alle faser af facaderenoveringer for boligselskaber.

Med vores store byggetekniske kendskab hjælper vi bygherre med at træffe de rette valg ved en facaderenovering.

Det betyder, at vi afdækker, hvilke tiltag der kan tilføre ejendommen og boligerne størst mulig værdi i form af energitiltag, komfort til boligen og ikke mindst et sammenhængende arkitektonisk udseende.

Facaderenovering behøver hverken at være dyr eller besværlig.

En facaderenovering sikrer både holdbarheden og værdien af jeres ejendom.

Novaform Arkitekterne udfører forundersøgelser, der definerer omfanget og synliggør økonomien for en kommende facaderenovering og vi tager hånd om hele processen fra gennemgang af facade og ejendom til myndighedsbehandlng, projektering og styring af byggesagen indtil ejendommens facade er færdig.

Mulighed for energioptimering

Under renoveringen har I god mulighed for f.eks. også at energioptimere jeres ejendommen og sænke varmeudgifterne. Lad og hjælpe jer med et overblik over, hvordan I får mest ud af perioden med stillads oppe.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Andels- og ejerforeninger

Andels- og ejerforeninger

Drift- og vedligeholdelsesplaner

Drift- og vedligeholdelsesplaner er et styreværktøj for bestyrelsen til at sikre kommende renoveringsprojekter på ejendommen.

Ofte udfører vi vedligeholdelsesplaner med et 10-årigt budget og tilstandsvurderinger på forskellige typer ejendomme.

En vedligeholdelsesplan indeholder:

 • ejendomsbeskrivelse hvor vi undersøger bevaringsværdi, fredning og lokalplaner for området
 • beskrivelse af bygningsdele og tilstand
 • vurdering og anbefalinger herunder levetid
 • økonomi og tidshorisont for renovering

Forud for udarbejdelse af planen foretager vi en byggeteknisk gennemgang af ejendommen fra kælder til tag, hvor tagkonstruktionen, facader, vinduer/døre, fælles arealer samt tekniske installationer bliver vurderet.

Ønsker I en vurdering af enkelte bygningsdele, udfører vi en tilstandsvurdering, hvor tilstandsbeskrivelse, anbefaling til udbedring og økonomien bliver synliggjort.

Opdater vedligeholdelsesplanen

Vi anbefaler, at vedligeholdelsesplanen bliver opdateret hvert 3. år. Det sikrer, at eventuelle ændrede og nye ønsker til ejendommen kan blive indført og giver mulighed for at vurdere, om de planlagte arbejder eventuelt skal udføres tidligere eller senere end oprindeligt fastsat.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

energirenovering

En stor del af de danske andels- og ejerboliger er præget af utætte etageejendomme, hvor energirenovering og -forbedringer kan være tiltrængt.

Novaform Arkitekterne rådgiver boligforeninger, som ønsker at energioptimere foreningens bygning og nedsætte energiforbruget.

Opvarmning af boliger udgør en stor del af Danmarks samlede energiforbrug. Isolering af ejendommen kan derfor ofte være en fordelagtig investering, der kan reducere foreningens varmeforbrug betydeligt.

I større etageejendomme kan en hulmursisolering eller facadeisolering medføre en reduktion af varmeregningen på mellem 15 og 35 procent. På samme måde sørger isolering af endegavle eller tag for, at varmen ikke siver ud af bygningen. Det er derfor ofte en rentabel investering at energirenovere i en ejer- eller andelsboligforening.

Solcelleenergi sparer penge på langt sigt

Installation af solcelleanlæg på taget af etageejendomme kan være en fordel. Det er dog en stor økonomisk investering med en lidt længere tilbagebetalingstid. Mange foreninger vælger at opsætte solcelleanlæg i forbindelse med arbejde på foreningens tag.

Flere energiselskaber yder tilskud til energirenovering til andelsboligforeninger, men det er en betingelse, at I søger om tilskud, inden I går i gang med at energirenovere foreningen.

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE

Andels- og ejerforeninger